หน้าแรก

 • ปีที่ 15 ฉบับที่ 40 เดือน มิถุนายน - กันยายน 2562

  วารสารสหกรณ์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 40 เดือน มิถุนายน - กันยายน 2562

 • รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

  รายชื่อสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562

 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

  ผลการดำเนินงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562

 • ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ

  ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ

 • ให้ส่งสัญญาเงินกู้ทุกประเภทด้วยตนเอง

  ให้ส่งสัญญาเงินกู้ทุกประเภทด้วยตนเอง

 • การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ โดยใช้เครื่องลงคะแนนโดยวิธีกดปุ่มในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ โดยใช้เครื่องลงคะแนนโดยวิธีกดปุ่มในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

 • รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

  รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ, กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

 • การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

  การจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

 • Line Official Account สหกรณ์

  Line Official Account สหกรณ์

IMAGE

อ่านทั้งหมด +

อ่านทั้งหมด +

IMAGE
 

อ่านทั้งหมด +

การโอนเงิน

        การโอนเงินเข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพื่อซื้อหุ้น ชำระเงินกู้ หรือฝากเงิน โดยเอาเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้ 

ktb  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี  322-0-61866-9
gsb logo  ธนาคารออมสิน  สาขาถนนยุทธภัณฑ์ เลขที่บัญชี  020-134-279-809
bkb logo  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  สาขาถนนสรรพสิทธิ์ เลขที่บัญชี  475-047981-0
thanachart logo  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี  606-2-01560-7
tbm logo  ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี  305-2-09070-5

 หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที

 

แจ้งสมาชิกทราบ

        -  เวลารับ - จ่ายเงินสหกรณ์  08.30 – 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

        - สมาชิกที่ต้องการถอนเงินสดตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ให้แจ้งการถอนล่วงหน้าก่อน 1 วัน ถ้าแจ้งในวันนั้นจะได้รับเป็นเช็ค

        - การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เล่มสีเทา)  ถ้าสมาชิกถอนเกินเดือนละ 1 ครั้ง สหกรณ์ฯ จะหักค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 100 บาท