หน้าแรก

n16 2564

 

 

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสมาชิกสหกรณ์


หน่วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการเป็นสมาชิกประเภทสามัญ

 

training

 

 รุ่นที่  วันที่ประชุม เวลาประชุม ณ ห้องประชุม จำนวนที่รับ ลิงค์ลงทะเบียน
1 22 เมษายน 2564 11.30 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20  ต็ม
2 22 เมษายน 2564 12.30 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 เต็ม
3 23 เมษายน 2564 11.30 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 เต็ม
4 23 เมษายน 2564 12.30 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 เต็ม
5 29 เมษายน 2564 14.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 เต็ม
6 29 เมษายน 2564 15.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20  https://forms.gle/t5K7zj8N6DrmMQqL9
7 30 เมษายน 2564 14.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20  https://forms.gle/nrnmQy3f7qBr6BQ76
8 30 เมษายน 2564 15.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20  https://forms.gle/R9qWTb51GVgnUbgo7

n15 2564

n13 2564 g

n13 2564

pdf  โบรชัวร์เกาะหลีเป๊ะ

n14 2564 edit

n12 2564