หน้าแรก

n30 2566

n29 2566

 

          จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด ชุดที่ 49 ครั้งที่ 23 /2566 เมื่อวันที่  14 กันยายน  2566  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566  ดังนี้  สหกรณ์ฯ จะมอบทุนการศึกษาบุตรให้สมาชิก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีกับสหกรณ์ฯ ในวันที่  27 ตุลาคม 2566

pdf  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

 

 

n27 2566

n28 2566 edit

n26 2566

หมวดหมู่รอง

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้