ติดต่อสหกรณ์

 

 SH Logo

            ที่อยู่:     247/1 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น5
                         (ซอยหน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี)
                         ถ. สรรพสิทธิ์
ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

 

โทรศัพท์  045-255838  
   045-255839  
  - ฝ่ายสินเชื่อ ต่อ  11
  - ฝ่ายการเงิน/ฝากถอน ต่อ  12
  - ฝ่ายบัญชี/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ ต่อ  13
โทรสาร - โทรสาร ต่อ  15
  - ผู้จัดการ ต่อ  19
     
มือถือ - 089-7203212  
     
สายใน รพ. - ผู้จัดการ 1369
  - ฝ่ายสินเชื่อ 1377
  - ฝ่ายการเงินและเงินฝาก 1347
     
     
     
Website:  http://www.sunpasitcoop.com
Email:      sunpasitcoop@sunpasitcoop.com

  

  

 

 

 

                                              


    
      

          

 

แผนที่

 

 

ดู สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า