หน้าแรก

 • แจ้งวันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2566

  แจ้งวันหยุดทำการประจำเดือนธันวาคม 2566

 • ตารางการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ประจำเดือนธันวาคม 2566

  ตารางการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ประจำเดือนธันวาคม 2566

 • ขอแจ้งปิดระบบการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น SPS Saving ชั่วคราว เพื่อเรียกเก็บค่า หุ้น หนี้ เงินฝาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

  ขอแจ้งปิดระบบการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชั่น SPS Saving ชั่วคราว เพื่อเรียกเก็บค่า หุ้น หนี้ เงินฝาก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

 • รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการค่ายังชีพแก่สมาชิกอาวุโส(อายุ 61 ปีขึ้นไป และอายุการเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 10 ปี) ที่เกิดในเดือน พฤศจิกายน

 • รายชื่อสมาชิกสมทบ หน่วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ที่ได้รับการปรับเป็นสมาชิกสามัญประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

  รายชื่อสมาชิกสมทบ หน่วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส.) ที่ได้รับการปรับเป็นสมาชิกสามัญประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

 • สมาชิกที่เงินปันผล-เฉลี่ยคืนไม่พอหัก เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาคม 2567 ให้นำเงินสดมาชำระเพิ่ม ภายใน 15 พ.ย. 66

  สมาชิกที่เงินปันผล-เฉลี่ยคืนไม่พอหัก เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าสมาคม 2567 ให้นำเงินสดมาชำระเพิ่ม ภายใน 15 พ.ย. 66

 • โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก ปีงบทางบัญชี 2567(กู้ปันผล)

  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินของสมาชิก ปีงบทางบัญชี 2567(กู้ปันผล)

IMAGE

อ่านทั้งหมด +

IMAGE

อ่านทั้งหมด +

IMAGE
 

อ่านทั้งหมด +

การโอนเงิน

        การโอนเงินเข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพื่อซื้อหุ้น ชำระเงินกู้ หรือฝากเงิน โดยเอาเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้ 

  ktb  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาถนนสรรพสิทธิ์   เลขที่บัญชี  322-0-61866-9
  gsb logo  ธนาคารออมสิน  สาขาถนนยุทธภัณฑ์   เลขที่บัญชี  020-134-279-809
  bkb logo  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  สาขาถนนสรรพสิทธิ์   เลขที่บัญชี  475-047981-0

 หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที

 

แจ้งสมาชิกทราบ

        -  เวลารับ - จ่ายเงินสหกรณ์  08.30 – 14.30 น. (ไม่พักเที่ยง)

        - สมาชิกที่ต้องการถอนเงินสดตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ให้แจ้งการถอนล่วงหน้าก่อน 1 วัน ถ้าแจ้งในวันนั้นจะได้รับเป็นเช็ค

        - การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เล่มสีเทา)  ถ้าสมาชิกถอนเกินเดือนละ 1 ครั้ง สหกรณ์ฯ จะหักค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 100 บาท

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้