หน้าแรก

n19 2564ลงทะเบียนประชุมสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

 

training retire

 รุ่นที่  วันที่ประชุม เวลาประชุม ณ ห้องประชุม จำนวนที่รับ ลิงค์ลงทะเบียน
1 11 มิถุนายน 2564 11.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 -
2 11 มิถุนายน 2564 12.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 -
3 18 มิถุนายน 2564 11.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 https://forms.gle/CrE6uhpLVZmSeXfPA
4 18 มิถุนายน 2564 12.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 https://forms.gle/4gGf7ai8jYyWArkY7
คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้