หน้าแรก

n18 2564

 

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสมาชิกสามัญใหม่สหกรณ์

training

 รุ่นที่  วันที่ประชุม เวลาประชุม ณ ห้องประชุม จำนวนที่รับ ลิงค์ลงทะเบียน
1 8 มิถุนายน 2564 11.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 -
2 8 มิถุนายน 2564 12.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 -
3 16 มิถุนายน 2564 11.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 https://forms.gle/FdvC2KVgDFuFMPB39
4 16 มิถุนายน 2564 12.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 https://forms.gle/FVScG5C7BrRqVihQ7
5 23 มิถุนายน 2564 11.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 https://forms.gle/ZsYpcSoubTDqbd5j9
6 23 มิถุนายน 2564 12.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 https://forms.gle/UcPSQGv1sEwzqK7c7
7 30 มิถุนายน 2564 11.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 https://forms.gle/2wiaw5Jp6NqszpSY7
8 30 มิถุนายน 2564 12.00 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 https://forms.gle/vEnXzwepgQ7qk9Vm6