หน้าแรก

n17 2564

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมสมาชิกสหกรณ์


หน่วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการเป็นสมาชิกประเภทสามัญ

training

 รุ่นที่  วันที่ประชุม เวลาประชุม ณ ห้องประชุม จำนวนที่รับ ลิงค์ลงทะเบียน
1 12 พฤษภาคม 2564 11.30 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 -
2 12 พฤษภาคม 2564 12.30 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 -
3 13 พฤษภาคม 2564 11.30 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 -
4 13 พฤษภาคม 2564 12.30 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 -
5 14 พฤษภาคม 2564 11.30 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 -
6 14 พฤษภาคม 2564 12.30 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 -
7 18 พฤษภาคม 2564 11.30 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 -
8 18 พฤษภาคม 2564 12.30 น. ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 5 20 -