หน้าแรก

n29 2565

n28 2565

scholarship2565

     จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด ชุดที่ 48 ครั้งที่ 22/2565 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ที่ ประชุมมีมติอนุมัติการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565 โดยการโอนเงินทุนฯ เข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

pdf  ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565


n27 2565

n25 2565

หมวดหมู่รอง

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้