หน้าแรก

dividendrate 2015

prachumyai 58

rest day bank

 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นวันหยุดครึ่งปีธนาคาร สหกรณ์ฯ งดการฝาก - ถอน หรือชำระหนี้ แต่ยังให้บริการด้านอื่นๆ

sh park

slide webboard

 

       เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ได้จัดทำกระดานสนทนา(webboard) ขึ้นเพื่อใช้เป็นที่สอบถามปัญหา หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์จึงขอเชิญชวนสมาชิกร่วมใช้งานกระดานสนทนา(webboard) เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย กรุณาใช้งานอย่างระมัดระวัง และใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย.

http://www.shsavings.com/coop/kunena-2015-04-16.html

webboard