หน้าแรก

award 59

 

divavg 59

 

           รับทราบยอดปันผล - เฉลี่ยคืน  ตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป  ได้ที่ ระบบเว็บไซต์ข้อมูลสมาชิก http://www.sunpasitcoop.com/online/login.php?ref=/online/ หรือที่แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 

sunpait app

rest day bank

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดครึ่งปีธนาคาร สหกรณ์ฯ งดการฝาก - ถอน หรือชำระหนี้  แต่ยังให้บริการด้านอื่นๆ

          สมาชิกที่สมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ตั้งแต่ปี 2554 - 2558 แล้วยังไม่ได้หนังสือสำคัญ สสธท. สมาชิกสามารถแจ้งความจำนงเพื่อขอทำหนังสือสำคัญ สสธท. ใหม่ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในวันและเวลาราชการ

 

sstt card2

clos 5 9 may 2016