หน้าแรก

dividend rate2014

savings goat


     กระปุกออมสินแพะมาแล้วนะครับ ท่านไดที่เปิดบัญชีโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมารี ครบรอบ 60 พรรษา ให้มารับได้ที่สหกรณ์ฯครับ

ส่วนท่านได๋ที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีตามโครงการรีบมาเปิดนะครับเพราะกระปุกออมสินแพะมีจำนวนจำกัดแต่ 300 อันเท่านี้

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างครับ
http://www.shsavings.com/coop/images/pdf/news/savings_60pansa.pdf

sstt 3_2556

ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท. รอบ 3/2556 ( สิงหาคม )


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย สสธท. เปิดรับสมัครสำหรับสมาชิก อายุไม่เกิน 60 ปี
“เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา”

 

ประจำรอบที่ วันที่รับสมัคร ค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี เงินสงเคราะห์เก็บไว้ล่วงหน้า วันที่สหกรณ์ส่งข้อมูลพร้อมเงินให้สมาคม สมาคมพิจารณาอนุมัติรับ วันที่สมาคมรับเป็นสมาชิกภาพ ช่วงอายุ
 3/2556  1-31 ส.ค. 2556  20 บาท  20 บาท  4,000 บาท  1-15 ก.ย. 2556  22 ก.ย. 2556  1 ต.ค. 2556    ไม่เกิน 60 ปี             

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด

โทรศัพท์ 045 – 255838-9 มือถือ 089 – 2703212 www.shsavings.com

 

download

supertart  รายละเอียดอื่น ๆ

supertart  ใบสมัครสมาชิกสามัญ สสธท. รอบ 3/2556

supertart  ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสธท. รอบ 3/2556

1 july

fsct ifsct3_2556

 

 arrow1  รายละเอียดการสมัคร

 arrow1  ดาวน์โหลดใบสมัคร

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้