หน้าแรก

songkranday 62

     สหกรณ์จะหยุดทำการในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 62 และจะเปิดทำการอีกครั้งในวันที่ 17 เมษายน 2562
หมายเหตุ : วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

vote com 61

vote com 61 1

vote com 61 2

vote com 61 3

divrate61

 

       สมาชิกสามารถรับทราบยอดปันผล - เฉลี่ยคืน  ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป  ได้ที่ ระบบเว็บไซต์ข้อมูลสมาชิก http://www.sunpasitcoop.com/online/login.php?ref=/online/ หรือที่แอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 

sunpait app

 

supertart คู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์ข้อมูลสมาชิก และแอพพลิเคชั่นสหกรณ์

slide reward500

       รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล 500 บาท วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ให้สมาชิกนำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อรับได้ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันและเวลาราชการ

supertart  ดาวโหลดรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล

       เชิญสมาชิกร่วมแสดงความคิดเห็นใน แบบประเมินความพึงพอใจ สอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด ได้ที่ลิ้งค์  http://goo.gl/we4aSd  หรือการแสกน QR Code 

qr code evaluation

 

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้