สวัสดิการทุนเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ ค่ายังชีพ

wf kasean

 

เอกสารประกอบการขอรับสวัสดิการ

1. แบบคำขอรับสวัสดิการ (ใช้แบบคำขอทัวไป ดาวน์โหลด )

2. สำเนาเอกสารแจ้งการเกษียณอายุราชการ เกษียณก่อนอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ/งานประจำ

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. ใบสำคัญรับเงิน (ดาวโหลด)

5. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้