หน้าแรก

savings goat


     กระปุกออมสินแพะมาแล้วนะครับ ท่านไดที่เปิดบัญชีโครงการส่งเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกมารี ครบรอบ 60 พรรษา ให้มารับได้ที่สหกรณ์ฯครับ

ส่วนท่านได๋ที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีตามโครงการรีบมาเปิดนะครับเพราะกระปุกออมสินแพะมีจำนวนจำกัดแต่ 300 อันเท่านี้

รายละเอียดตามประกาศด้านล่างครับ
http://www.shsavings.com/coop/images/pdf/news/savings_60pansa.pdf

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้