หน้าแรก

lanesan65

reg kssn

ลำดับ รายการ ล้านอีสาน ค่าสมัคร เงินสวัสดิการ รวมเป็นเงิน รอบ
1 สามัญ                             100                          2,800                    2,900 ม.ค.-2562
2 สมทบสหกรณ์                             100                          2,570                    2,670 ก.พ.-2562
3 สมทบบิดา X                             100                          2,350                    2,450 มี.ค.-2562
4 สมทบมารดา X                             100                          2,110                    2,210 เม.ย.-2562
5 สมทบคู่สมรส X                             100                          1,880                    1,980 พ.ค.-2562
6 สมทบบุตร X                             100                          1,650                    1,750 มิ.ย.-2562
7 อายุ ไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์                             100                          1,420                    1,520 ก.ค.-2562
8 วันที่สมัคร 1 - 25 ของทุกเดือน                             100                          1,180                    1,280 ส.ค.-2562
9 เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ 180 วัน                             100                             940                    1,040 ก.ย.-2562
                                  100                             710                       810 ต.ค.-2562
                                  100                             470                       570 พ.ย.-2562
                                  100                             240                       340 ธ.ค.-2562

pdfดาวน์โหลดใบสมัคร

pdf ข้อบังคับกอนทุน

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้