หน้าแรก

รายชื่อสมาชิก ส.ส.ป.ท. ที่ถึงแก่กรรม กันยายน 2556

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล เลขสสปท สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
1 นายอาทิตย์  กลิ่นหอม 2950 กระเปาะเลือดแตกในสมอง
2 นายวินัย  โพธิ์ทองสุนัน 15076 มะเร็งลำไส้ระยะลุกลาม
3 นายทองดี  โอณวัตน์ 16009 ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง
4 ด.ต.สุนันท์  ผ่านพินิจ 482 มะเร็งปอด
5 นางบรรจง  ศรีทองเติม 8054 ไตวายเฉียบพลันจากมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้