หน้าแรก

sstp dead 6 2015

001

 

sstp dead 6 2015

 

sstp dead 6 2015 1

prachum sspt_57

logo

      จำหน่ายสมาชิกประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2558 มีสมาชิกที่ถูกจำหน่ายตามข้อบังคับสมาคมข้อ 14(1) จำนวน 13 ราย ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว

sspt fead 2 5 2558

 

sspt june_2014

 

 รายชื่อส.ส.ป.ท.ที่ถึงแก่กรรม ของเดือน มิถุนายน 2557
ลำดับ ชื่อ-สกุล เลขสสปท. หน่วย สาเหตุที่ถึงแก่กรรม
1 นายสามารถ สารพัฒน์ 12  สอ.ครูอุบลราชธานี จำกัด  เลือดออกทางท่อหายใจ
2 นายสวัสดิ์ สุทโธ 6092  สอ.ครูอุบลราชธานี จำกัด  ไตวายเรื้อรัง
3 นางยุพิน สีดารักษ์ 13078  สอ.ครูสุโขทัย  จำกัด  ภาวะหายใจล้มเหลว
4 นางจิตติมา อร่ามเรือง 17590  สอ.ครูอุบลราชธานี จำกัด  มะเร็งรังไข
5 นางรำพรรณ งามเถื่อน 69  สอ.ครูอุบลราชธานี จำกัด  มะเร็งกระเพราะอาหาร
6 นายณรงค์ ฟักมั่น 16601  สอ.ครูสุโขทัย  จำกัด  ติดเชื้อในกระแสเลือด
7 นายทวิช คุ้มแพ 16581  สอ.ครูสุโขทัย  จำกัด  หัวใจวายเฉียบพลัน
8 นางกัลยารัตน์ ศรีกุล 5185  สอ.ครูอุบลราชธานี จำกัด  ติดเชื้อในกระแสเลือด
9 นายอุดม โตสุพันธ์ 1139  สอ.ครูมหาสารคาม จำกัด  หลอดเลือดในสมองตีบ
10 นายจันเดช เขตคาม 16911  สอ.ครูอุบลราชธานี จำกัด  ติดเชื้อในกระแสเลือด
11 นายชาลี สีทน 10959  สอ.ครูอุบลราชธานี จำกัด  มะเร็งตับ
12 นายสาธิต นันทะบุตร 8799  สอ.ครูอุบลราชธานี จำกัด  มะเร็งตับ
13 นายณรงค์ องอาจ 10821  สอ.ครูอุบลราชธานี จำกัด  ติดเชื้อราชนิดรุนแรงบริเวณไซนัส
คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้