การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

1. ธุรกิจรับฝากเงิน

ประเภทเงินฝาก ระยะเวลาที่คิดดอกเบี้ย หมายเหตุ
 เงินฝากออมทรัพย์  - คิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มี.ค. และ ก.ย.)  -
 เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ  - คิดดอกเบี้ยปีละ 4 ครั้ง (มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.)  -
 เงินฝากประจำ 6 เดือน  - คิดดอกเบี้ยเมื่อครบรอบ การฝากทุก 6 เดือน   - หักภาษีดอกเบี้ย ฝากประจำ
 เงินฝากประจำ 12 เดือน   - คิดดอกเบี้ยเมื่อครบรอบ การฝากทุก 12 เดือน  -หักภาษีดอกเบี้ย

2. ธุรกิจการให้เงินกู้

  ประเภทเงินกู้

เงื่อนไขในการกู้เงิน
หมายเหตุ
จำนวนเงินกู้ได้
(บาท)
ผู้ค้ำประกัน
(คน)
สำรองเงินเดือน
(%)
ทุนเรือนหุ้น
(%)
รายงวดที่ส่ง (งวด)
คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้