คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน SPS Saving

spssavingsapp

 

 

 

คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน SPS Savings

 

pdf ดาวน์โหลดคู่มือในรูปแบบ PDF

 

 1 installappl

 

                       1.1 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

                       1.2 ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

 

2 memberinfor

                      2.1 ดูบัญชีเงินฝาก

                      2.2 ดูสัญญาเงินกู้

                      2.3 ดูรายการเคลื่อนไหวหุ้น

                      2.4 ดูข้อมูลเรียกเก็บประจำเดือน

                      2.5 ดูภาระค้ำประกัน

                      2.6 ดูข้อมูลปันผล - เฉลี่ยคืน

                      2.7 ตารางประมาณการชำระ

                      2.8 ดูใบเสร็จประจำเดือน

                      2.9 ดูข้อมูลข่าวสาร

 

3 sps bank

                      3.1 จัดการบัญชีสหกรณ์

                      3.2 จัดการบัญชีธนาคาร

 

4 dept witd

                       4.1 ถอนเงินฝาก

                       4.2 ฝากเงินผ่าน QR Code

คุกกี้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็ปไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี จำกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของเว็ปไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายคุกกี้