หน้าแรก

 • พิมพ์

 • แจ้งความจำนงเพื่อถอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564

  แจ้งความจำนงเพื่อถอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2564

 • อัตราการปันผล และ เฉลี่ยคืน ปี 2564

  อัตราการปันผล และ เฉลี่ยคืน ปี 2564

 • แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

 • ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

  ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 • กำหนดวันงดและวันจ่ายเงินกู้ทุกประเภท เดือน ตุลาคม 2564

  กำหนดวันงดและวันจ่ายเงินกู้ทุกประเภท เดือน ตุลาคม 2564

 • การจ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการ 2564

  การจ่ายเงินสวัสดิการเกษียณอายุราชการ 2564

 • รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564

อ่านทั้งหมด +

IMAGE

อ่านทั้งหมด +

 

อ่านทั้งหมด +

การโอนเงิน

        การโอนเงินเข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพื่อซื้อหุ้น ชำระเงินกู้ หรือฝากเงิน โดยเอาเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้ 

  ktb  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาถนนสรรพสิทธิ์   เลขที่บัญชี  322-0-61866-9
  gsb logo  ธนาคารออมสิน  สาขาถนนยุทธภัณฑ์   เลขที่บัญชี  020-134-279-809
  bkb logo  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  สาขาถนนสรรพสิทธิ์   เลขที่บัญชี  475-047981-0

 หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที

 

แจ้งสมาชิกทราบ

        -  เวลารับ - จ่ายเงินสหกรณ์  08.30 – 14.30 น. (ไม่พักเที่ยง)

        - สมาชิกที่ต้องการถอนเงินสดตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ให้แจ้งการถอนล่วงหน้าก่อน 1 วัน ถ้าแจ้งในวันนั้นจะได้รับเป็นเช็ค

        - การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เล่มสีเทา)  ถ้าสมาชิกถอนเกินเดือนละ 1 ครั้ง สหกรณ์ฯ จะหักค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 100 บาท