หน้าแรก

 • พิมพ์

 • กำหนดจุดติดป้ายหาเสียง ของผู้ลงสมัครเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

  กำหนดจุดติดป้ายหาเสียง ของผู้ลงสมัครเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 • งดหาเสียง ในเขตพื้นที่บริเวณ ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

  งดหาเสียง ในเขตพื้นที่บริเวณ ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

 • รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

  รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

 • ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

  ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
  ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.00 น.
  ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 • รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการค่ายังชีพแก่สมาชิกอาวุโส(อายุ 61 ปีขึ้นไป และอายุการเป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 10 ปี) ที่เกิดในเดือน กันยายน

 • กำหนดวันงดและวันจ่ายเงินกู้ทุกประเภท เดือน ตุลาคม 2565

  กำหนดวันงดและวันจ่ายเงินกู้ทุกประเภท เดือน ตุลาคม 2565

 • รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

  รายชื่อผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

 • ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

  ผลการดำเนินงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 • รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน สิงหาคม 2565

  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน สิงหาคม 2565

 • การเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งวิธีกดปุ่ม ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

  การเลือกตั้งโดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งวิธีกดปุ่ม ในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

IMAGE

อ่านทั้งหมด +

IMAGE

อ่านทั้งหมด +

 

อ่านทั้งหมด +

การโอนเงิน

        การโอนเงินเข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จำกัด สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ เพื่อซื้อหุ้น ชำระเงินกู้ หรือฝากเงิน โดยเอาเข้าบัญชีธนาคาร ดังนี้ 

  ktb  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาถนนสรรพสิทธิ์   เลขที่บัญชี  322-0-61866-9
  gsb logo  ธนาคารออมสิน  สาขาถนนยุทธภัณฑ์   เลขที่บัญชี  020-134-279-809
  bkb logo  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด  สาขาถนนสรรพสิทธิ์   เลขที่บัญชี  475-047981-0

 หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที

 

แจ้งสมาชิกทราบ

        -  เวลารับ - จ่ายเงินสหกรณ์  08.30 – 14.30 น. (ไม่พักเที่ยง)

        - สมาชิกที่ต้องการถอนเงินสดตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป ให้แจ้งการถอนล่วงหน้าก่อน 1 วัน ถ้าแจ้งในวันนั้นจะได้รับเป็นเช็ค

        - การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เล่มสีเทา)  ถ้าสมาชิกถอนเกินเดือนละ 1 ครั้ง สหกรณ์ฯ จะหักค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 100 บาท