หน้าแรก

ssttreg 2016

kssttreg 2016

sstt 1 2559

arrow รายละเอียดประกาศรับสมัคร pdf

presentation1

 

รายละเอียดประกาศรับสมัครdownload

 

 

ssttreg 3 2558

 

ดาวโหลดประกาศและรายละเอียดด้านล่าง

supertart รายละเอียด สสธท. เปิดรับสมัคร รอบที่ 3/2558

     สมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สามารถดูข้อมูลเบื้องต้นของตนเองได้แล้ววันนี้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. ให้เข้าเว็บตาม URL นี้  http://tca1.ifsct.net/FSCT/GCOOP/Saving/

2. ใช้เลือกสมาคมที่ต้องการดูข้อมูล ดังรูป